Αρχική σελίδα

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2016 11:56

Ενόψει της λήξης του διδακτικού έτους 2015-16, υπενθυμίζουμε στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας ότι:
Α) Οι αποσπασμένοι εντός ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας θα αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση στις 22/6/2016, ημέρα Τετάρτη.
Β) Οι αποσπασμένοι εκτός ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας θα αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση στις 22/6/2016, ημέρα Τετάρτη, αφού πρώτα επικοινωνήσουν με τον/την Δ/ντή-Δ/ντρια και τον/την Προϊστ. της σχολικής μονάδας.
Γ) Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ή έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα που βρίσκεται σε αναστολή θα αναλάβουν υπηρεσία στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στις 22/6/2016, ημέρα Τετάρτη. Οι αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικοί, που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, θα κάνουν αναφορά ανάληψης υπηρεσίας στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στις 22/6/2016, ημέρα Τετάρτη, αυτοπροσώπως ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2682362151 ή 2682362152. Όσοι κάνουν χρήση της τηλεομοιοτυπίας, θα πρέπει στη συνέχεια να στείλουν την αναφορά ανάληψης με το ταχυδρομείο.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 09 Μάιος 2016 08:50

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 - ΑΔΑ: 7ΜΥΡ4653ΠΣ-Ω8Ρ

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2016 08:36

Προσκαλούμε Γραφεία Γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ , να καταθέσουν στο 3ο  6/θ Δημοτικό Σχολείο  Φιλιππιάδας (Μπιζανίου Πάροδος 2 Τ.Κ.:48200 Φιλιππιάδα) σφραγισμένη προσφορά έως την  Τρίτη 19/4/2016  και ώρα 11:30 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο  ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Τρίτη 19/4/2016 και ώρα 11:30 π.μ.

Πρόσκληση

   

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2016 08:14

Την Κυριακή 17 Απριλίου  οι μαθητές του του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου, 4ου Γυμνάσιου Πρέβεζας, του 1ου Λυκείου Φιλιππιάδας, και του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας θα πραγματοποιήσουν ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης.
Η ξενάγηση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του έργου «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» που υλοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, εφαρμόζοντας την δράση «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα» καθώς και την αντίστοιχη με τίτλο «Τα σχολεία υιοθετούν. Η κοινωνία αγκαλιάζει».

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 05 Απρίλιος 2016 11:46

Για την πραγματοποίηση της εγκεκριμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών των Ε΄και Στ΄τάξεων στη Βουλή των Ελλήνων, ζητούμε κλειστές προσφορές απο ταξιδιωτικά γραφεία μέχρι 12-4-2016 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του 6/θ Δημ. Σχ. Θεσπρωτικού.

Προκήρυξη

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 04 Απρίλιος 2016 12:15

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 - ΑΔΑ: 6ΗΦΛ4653ΠΣ-ΣΛΔ

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 08 Μάρτιος 2016 12:18

Aναρτούμε το αρχείο που αφορά τους αντίστοιχους πινάκες με τα στοιχεία των αιτούμενων βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών:

Πινάκας Αιτήσεων Για Μετάθεση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Βελτίωση ή για Οριστική Τοποθέτηση

 

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 03 Μάρτιος 2016 09:49

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 - ΑΔΑ: ΩΓΘΞ4653ΠΣ-Τ47

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 23 Φεβρουάριος 2016 12:51

Προσκαλούμε Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Καναλίου Πρέβεζας σφραγισμένη προσφορά έως την Παρασκευή 4/3/2016 και ώρα 11:30.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Παρασκευή 4/3/2016.

Πρόσκληση

   

Σελίδα 1 από 10