Αρχική σελίδα

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2016 14:32

Σας ενημερώνουμε ότι από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας ανακοινώνεται ο πίνακας δασκάλων και νηπιαγωγών, οι οποίοι κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι και καλούνται να δηλώσουν τα σχολεία προτίμησής τους μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου και ώρα 15:00.

Λειτουργικά κενά ΠΕ60 , ΠΕ70
Έντυπο δήλωσης . Κρίση υπεράριθμων (πίνακας)
 

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2016 14:19

Σας ενημερώνουμε ότι από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί (ΔΑΣΚΑΛΟΙ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) των σχολικών μονάδων με λειτουργικές υπεραριθμίες να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι (υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί, εκτός των στελεχών (Δ/ντών, Υποδιευθυντών, Προϊσταμένων με θητεία)).
Η υπεύθυνη δήλωση, θα πρέπει να δοθεί στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ ή να σταλεί με FAX στο 2682362151 και 2682362152 (παρακαλούμε να υπάρχει και τηλεφωνική επιβεβαίωση) μέχρι και τη Δευτέρα 29 Αυγούστου και ώρα 10:00.
Κατ' εξαίρεση, στα 4/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία, οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να δοθούν στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος στη συνέχεια θα τις προσκομίσει συγκεντρωτικά στη Δ/νση μέχρι και τη Δευτέρα 29 Αυγούστου και ώρα 10:00.

Σας ενημερώνουμε ότι από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί (ΔΑΣΚΑΛΟΙ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) των σχολικών μονάδων με λειτουργικές υπεραριθμίες να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι (υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί, εκτός των στελεχών (Δ/ντών, Υποδιευθυντών, Προϊσταμένων με θητεία)).

Η υπεύθυνη δήλωση, η οποία σας στέλνεται συνημμένα, θα πρέπει να δοθεί στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ ή να σταλεί με FAX στο 2682362151 και 2682362152 (παρακαλούμε να υπάρχει και τηλεφωνική επιβεβαίωση) μέχρι και τη Δευτέρα 29 Αυγούστου και ώρα 10:00.

Κατ’ εξαίρεση, στα 4/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία, οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να δοθούν στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος στη συνέχεια θα τις προσκομίσει συγκεντρωτικά στη Δ/νση μέχρι και τη Δευτέρα 29 Αυγούστου και ώρα 10::00.

Συνημμένα σας στέλνονται δύο (2) αρχεία:

·         Ένα (1) με τις σχολικές μονάδες που έχουν κριθεί λειτουργικά υπεράριθμες, καθώς και τα λειτουργικά κενά.

·         Ένα (1) με την υπεύθυνη δήλωση.

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2016 11:55

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ, καθώς και οι αποσπασμένοι απο άλλα ΠΥΣΠΕ, να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης - δήλωση τοποθέτησης εως και τη Δευτέρα 22-8-2016.

 

 

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2016 13:45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας ανακοινώνονται οι οριστικοί πινάκες μετάθεσης – τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας στη Γενική Αγωγή.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 2016

   

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2016 11:33

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας  ανακοινώνονται οι προσωρινοί πινάκες μετάθεσης – τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας στη Γενική Αγωγή.

Αιτήσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που αφορούν τις μεταθέσεις ή τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, μπορούν να υποβληθούν εντός 5 ημερών, από Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 έως και Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας (τηλ. 2682362119 – Παλατζίδης Παύλος).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 2016 (συνέχεια)

προσωρινοί πινάκες μετάθεσης – τοποθέτησης εκπαιδευτικών της δ.π.ε. Πρέβεζας στη γενική αγωγή

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 19 Ιούλιος 2016 13:40

Απο το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μεταθέσεων - τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ11

Πίνακας μεταθέσεων-τοποθετήσεων 2016

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 05 Ιούλιος 2016 08:29

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 - ΑΔΑ: ΩΧΗΞ4653ΠΣ-1ΝΛ

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Παρασκευή, 01 Ιούλιος 2016 13:26

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ (Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση από 24/6/2016 έως 30/6/2016.

Πρόσκληση

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 01 Ιούνιος 2016 10:47

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΙΟΣ 2016 - ΑΔΑ: 7Κ7Ο4653ΠΣ-Ξ0Η

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 09 Μάιος 2016 08:50

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 - ΑΔΑ: 7ΜΥΡ4653ΠΣ-Ω8Ρ

   

Σελίδα 1 από 10