Αρχική σελίδα
   

ΑΡΘΡΑ - Διάφορα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 03 Φεβρουάριος 2016 11:44

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ -ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΠ1» (MIS 446745) ΚΑΙ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΑΠ 6,8,9» (MIS 5000043) TOY Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Ενημερωτικό Υλικό Πράξης

 

ΑΡΘΡΑ - Διάφορα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 03 Φεβρουάριος 2016 11:37

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΑΠ1» (MIS 520704), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΑΠ6» (MIS 5000044), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠ3» (MIS 453706) ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Ενημερωτικό Υλικό Πράξης

   

ΑΡΘΡΑ - Διάφορα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 03 Φεβρουάριος 2016 11:32

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Ενημερωτικό Υλικό Πράξης

 

ΠΑΓΙΑ - Διευθυντής

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 02 Φεβρουάριος 2016 11:35

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων μου ως Διευθυντή Π.Ε. Πρέβεζας, σας εύχομαι υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευημερία, καθώς και επαγγελματική καταξίωση.

Παράλληλα, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχηθώ να έχουμε μια γόνιμη και ειλικρινή συνεργασία. Είναι η μόνη αποτελεσματική μέθοδος για να δημιουργήσουμε από κοινού τις ιδανικότερες συνθήκες, τόσο για τις σχολικές μονάδες, όσο και για εσάς τους εκπαιδευτικούς που υπηρετείτε σ' αυτές.

Από τη θέση του Διευθυντή Π.Ε. θα επιδιώξω, στο διάστημα της θητείας μου, την τακτική επικοινωνία με όλους, συναδελφικά και ανθρώπινα. Συναισθανόμενος την κρισιμότητα των καιρών και των ευθυνών μου, θα βρίσκομαι στη διάθεση όλων σας. Στόχος μου η αντιμετώπιση οποιωνδήποτε δυσλειτουργιών και προβλημάτων, στην επίλυση των οποίων όλοι, η Πολιτεία, η Διοίκηση, αλλά και η κοινωνία ολόκληρη, οφείλουμε να συμβάλλουμε.

Ευελπιστώ σε μια καλή και εποικοδομητική συνεργασία.

Ο Δ/ντής Π.Ε. Πρέβεζας

Θεόδωρος Κυραμάρης

   

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 02 Φεβρουάριος 2016 09:43

Προσκαλούμε Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας σφραγισμένη προσφορά έως την Παρασκευή 12/2/2016 και ώρα 13:15.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι τη Παρασκευή 12/2/2016.

Πρόσκληση

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2016 11:05

Aναρτούμε τρία (3) αρχεία που αφορούν τους αντίστοιχους πινάκες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών:

  1. απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ,
  2. σε ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης,
  3. σε Διαπολιτισμικά Σχολεία.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής σχετικών ενστάσεων είναι από 25-01-2016 έως 29-01-2016.


   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2016 09:41

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΑΔΑ: ΩΛΜ24653ΠΣ-ΦΣΛ

 

ΑΡΘΡΑ - Διάφορα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 21 Δεκέμβριος 2015 12:50

Από τη Δ/νση Π.Ε. Πρέβεζας ανακοινώνεται ο πίνακας εκλογέων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία διεξαγωγής στις 8/1/2016 της μυστικής ψηφοφορίας, που αφορά την επιλογή Διευθυντή της Δ/νσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας.

Πίνακας Εκλογέων

   

Σελίδα 1 από 9