Αρχική σελίδα

ΑΡΘΡΑ - Υπ. Σχολ. Δραστηριοτήτων

Συντάχθηκε απο τον/την Νασοθύμιος Θεόδωρος Παρασκευή, 31 Οκτώβριος 2014 14:04

H Δ/νση Π.Ε. Πρέβεζας, διαμέσου του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τούς Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. Ν. Πρέβεζας και τη Σκακιστική Ένωση «Νικόπολη» Πρέβεζας, διοργανώνει τρία βιωματικά σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών της Π.Ε. Πρέβεζας για την εκμάθηση του σκακιού, τα οποία θα πραγματοποιηθούν:

  1. Τρίτη 04/11/2014 και ώρες 18:00-20:00, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας
  2. Τρίτη 11/11/2014 και ώρες 18:00-20:00, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας
  3. Τρίτη 18/11/2014 και ώρες 18:00-20:00, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πάργας

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του σεμιναρίου με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, εδώ την ΑΙΤΗΣΗ
κι εδώ τη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. : « Ένταξη του σκακιού στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου»

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 30 Οκτώβριος 2014 10:50

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

Προκηρύσσει

Την πλήρωση με επιλογή των θέσεων Υποδιευθυντών για το πρόγραμμα Ολοημέρων 4/θ έως 9/θ Δημοτικών Σχολείων της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας και καλεί τους εκπαιδευτικούς, που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντών για το πρόγραμμα Ολοημέρων Δημοτικών Σχολείων, για το σχολικό έτος 2014-2015, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και την Παρασκευή 31-10-2014, στους Διευθυντές των σχολικών τους μονάδων, οι οποίοι θα υποβάλλουν τους φακέλους των υποψηφίων στη Δ/νση Π.Ε. Πρέβεζας.

Περισσότερα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Υποδιευθυντών για το πρόγραμμα Ολοημέρων 4/θ έως 9/θ Δημοτικών Σχολείων της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας, σχολικού έτους 2014-2015

 

ΑΡΘΡΑ - Υπ. Σχολ. Δραστηριοτήτων

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 21 Οκτώβριος 2014 12:07

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προθεσμία υποβολής σχεδίων μέχρι Παρασκευή 24/10/2014

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

 

ΑΡΘΡΑ - Υπ. Σχολ. Δραστηριοτήτων

Συντάχθηκε απο τον/την Θοδωρής Νασοθύμιος Τετάρτη, 08 Οκτώβριος 2014 13:15

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας διοργανώνει σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας (δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων), ενημερωτική-επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο:

« Προγράμματατα ΚΠΕ και Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Π.Ε.-

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία»


Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας, εκπροσώπους φορέων, γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Στόχος της Ημερίδας η ενημέρωση εκπαιδευτικών, γονέων και πολιτών για τα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τις δυνατότητες συμμετοχής μαθητικών ομάδων στα πρόγραμμα π.ε., τα εκπαιδευτικά μέσα υλοποίησης προγραμμάτων καθώς και τα οφέλη από τη συμμετοχή σχολικών μονάδων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Η επιμορφωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014 (17.00 -21.00)

στην αίθουσα του Ναυτικού Μουσείου Πρέβεζας.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κι εδώ την αφίσα.

   

ΑΡΘΡΑ - Υπ. Σχολ. Δραστηριοτήτων

Συντάχθηκε απο τον/την Νασοθύμιος Θεόδωρος Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 11:19

Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποκομίζοντας παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση παροτρύνει τους μαθητές από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον, να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση, και παράλληλα να εξασκήσουν τις ικανότητες τους στις ΤΠΕ...
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή τη σχολική χρονιά δίνεται η δυνατότητα να συνεργάζονται σχολεία μόνο από την Ελλάδα κι όχι απαραίτητα από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.
Στην Πρέβεζα η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15/10/2014, 17:30-20:00, στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας. Οι Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 12:56

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΚΕΦ. Β΄ του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Α΄).
3. Το αριθμ. 99821/Δ2/27-6-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Παρέχονται πληροφορίες για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων».
4. Την  αριθμ.  Φ.11.3/3931/28-7-2011  Απόφαση  της  Περ/κής  Δ/ντριας  Π.  &  Δ. Εκπ/σης «Κύρωση  πίνακα  Υποψηφίων  Διευθυντών  Σχολικών  Μονάδων  Π.Ε.  Ν. Πρέβεζας».
5. Την κενούμενη θέση Διευθυντή στο 7ο Δ.Σ. Πρέβεζας, λόγω συνταξιοδότησης της Διευθύντριας  κ.  Αλεξάκη  Μαρίας,  εκπαιδευτικού  κλάδου  ΠΕ70  Δασκάλων  (ΦΕΚ 894/14-7-2014 τ.Γ’ ).

Καλεί


τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων  και  επιθυμούν  να  τοποθετηθούν  ως  Διευθυντής/ντρια  στο  7ο  Δ.Σ. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 10,11 και 12 του άρθρου 24 του Ν.3848/2010, να υποβάλουν αίτηση προς το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας,  για τοποθέτηση  στην  κενούμενη  θέση  Διευθυντή  Σχολικής  Μονάδας  που προαναφέρεται,  από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014, απευθείας στη Δ/νση Π.Ε. Πρέβεζας, συνυποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Πιστοποιητικό  υπηρεσιακών  μεταβολών  που  εκδίδεται  αυτεπάγγελτα  από  την υπηρεσία μας,
2. Βιογραφικό σημείωμα,
3.  Φωτοαντίγραφα  συμπληρωματικών  τίτλων  σπουδών  (διδακτορικό,  μεταπτυχιακό, 2ο πτυχίο, μετεκπαίδευση κ.λ.π.),
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών,
5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.,
6.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  με  την  οποία  βεβαιώνεται  ότι: 

  1. ο εκπαιδευτικός  δεν  έχει  καταδικαστεί  τελεσίδικα  για  πειθαρχικό  παράπτωμα  από  τα οριζόμενα  στην  παρ.  2  του  άρθρου  109  του  Υπαλληλικού  Κώδικα  (Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄, 9-2-2007) και
  2. δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά:
1. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά
2. Οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων.


Το  Π.Υ.Σ.Π.Ε.,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παρ.10  και  11  του  άρθρου  24  του Ν.3848/2014, θα αξιολογήσει κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά:

  1. στην ίδια σχολική μονάδα,
  2. σε σχολικές μανάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου Δήμου και
  3. σε σχολικές μανάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής αρμοδιότητας του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ο Διευθυντής που θα τοποθετηθεί στο 7ο Δ.Σ. Πρέβεζας, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, θα καλύψει προσωρινά την αντίστοιχη θέση μέχρι την λήξη του σχολικού έτους.

Η  τοποθέτηση  στην  κενούμενη  θέση  Διευθυντή  θα  γίνει  με  απόφαση  της Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Εκπ/σης  Ηπείρου,  ύστερα  από  πρόταση  του  Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας.
Ο Δ/ντής Π.Ε.
Δημήτριος Ηλιόπουλος

   

ΑΡΘΡΑ - Διάφορα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 11 Αύγουστος 2014 10:55

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2
& 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό Υλικό Πράξης

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 05 Αύγουστος 2014 08:36

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αιτήσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που αφορούν τις μεταθέσεις ή τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, μπορούν να υποβληθούν εντός 5 ημερών, από Τρίτη 5 Αυγούστου έως και Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας (τηλ. 2682362119 & 2682062128 – Παλατζίδης Παύλος & Ζαχαρή Γεωργία).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ -  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Αιτήσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που αφορούν τις μεταθέσεις ή τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, μπορούν να υποβληθούν εντός 5 ημερών, από Τρίτη 5 Αυγούστου έως και Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας (τηλ. 2682362119 & 2682062128 – Παλατζίδης Παύλος & Ζαχαρή Γεωργία).

   

ΠΑΓΙΑ - Έντυπα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2014 11:39

Αναρτούμε πρότυπα αναφορών ανάληψης υπηρεσίας, που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί με τη λήξη του Σχ. Έτους 2013-14.

 

ΑΡΘΡΑ - Διάφορα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 22 Μάιος 2014 13:40

Το έργο “Culture in the Mediterranean and Europe – Weaving on Common Threads” (CulMe-WeOnCT) εντοπίζει και αναδεικνύει στοιχεία πολιτισμού της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αίγυπτο, και την Ιορδανία, που αποδεικνύουν τις ομοιότητες και τα κοινά σημεία των χωρών αυτών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

   

Σελίδα 1 από 5