Αρχική σελίδα

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 12 Μάιος 2016 08:27

Προσκαλούμε Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας σφραγισμένη προσφορά έως την Τρίτη 17– 5 – 2016 και ώρα 11:00.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από τα σχολεία μέχρι την Τρίτη 17 – 05– 2016.

Πρόσκληση

   

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2016 08:36

Προσκαλούμε Γραφεία Γενικού τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ , να καταθέσουν στο 3ο  6/θ Δημοτικό Σχολείο  Φιλιππιάδας (Μπιζανίου Πάροδος 2 Τ.Κ.:48200 Φιλιππιάδα) σφραγισμένη προσφορά έως την  Τρίτη 19/4/2016  και ώρα 11:30 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο  ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Τρίτη 19/4/2016 και ώρα 11:30 π.μ.

Πρόσκληση

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2016 08:14

Την Κυριακή 17 Απριλίου  οι μαθητές του του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου, 4ου Γυμνάσιου Πρέβεζας, του 1ου Λυκείου Φιλιππιάδας, και του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας θα πραγματοποιήσουν ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης.
Η ξενάγηση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του έργου «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» που υλοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, εφαρμόζοντας την δράση «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα» καθώς και την αντίστοιχη με τίτλο «Τα σχολεία υιοθετούν. Η κοινωνία αγκαλιάζει».

   

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 05 Απρίλιος 2016 11:46

Για την πραγματοποίηση της εγκεκριμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών των Ε΄και Στ΄τάξεων στη Βουλή των Ελλήνων, ζητούμε κλειστές προσφορές απο ταξιδιωτικά γραφεία μέχρι 12-4-2016 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του 6/θ Δημ. Σχ. Θεσπρωτικού.

Προκήρυξη

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 04 Απρίλιος 2016 12:15

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 - ΑΔΑ: 6ΗΦΛ4653ΠΣ-ΣΛΔ

   

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 08 Μάρτιος 2016 12:18

Aναρτούμε το αρχείο που αφορά τους αντίστοιχους πινάκες με τα στοιχεία των αιτούμενων βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών:

Πινάκας Αιτήσεων Για Μετάθεση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Βελτίωση ή για Οριστική Τοποθέτηση

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 03 Μάρτιος 2016 09:49

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 - ΑΔΑ: ΩΓΘΞ4653ΠΣ-Τ47

   

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 23 Φεβρουάριος 2016 12:51

Προσκαλούμε Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Καναλίου Πρέβεζας σφραγισμένη προσφορά έως την Παρασκευή 4/3/2016 και ώρα 11:30.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την Παρασκευή 4/3/2016.

Πρόσκληση

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 22 Φεβρουάριος 2016 14:05

Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως υποψήφιες για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – Τάξεις Υποδοχής» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9.

   

Σελίδα 1 από 10