Αρχική σελίδα

ΠΑΓΙΑ - ΕΣΠΑ

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2016 10:57

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικείμενου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικείμενου της Πράξης «Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» (MIS 5001947) στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

   

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 06 Σεπτέμβριος 2016 09:07

Προκήρυξη

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 05 Σεπτέμβριος 2016 08:20

Ω0ΟΔ4653ΠΣ-2Ρ0

   

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2016 14:32

Σας ενημερώνουμε ότι από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας ανακοινώνεται ο πίνακας δασκάλων και νηπιαγωγών, οι οποίοι κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι και καλούνται να δηλώσουν τα σχολεία προτίμησής τους μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου και ώρα 15:00.

Λειτουργικά κενά ΠΕ60 , ΠΕ70
Έντυπο δήλωσης . Κρίση υπεράριθμων (πίνακας)
 

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2016 14:19

Σας ενημερώνουμε ότι από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί (ΔΑΣΚΑΛΟΙ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) των σχολικών μονάδων με λειτουργικές υπεραριθμίες να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι (υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί, εκτός των στελεχών (Δ/ντών, Υποδιευθυντών, Προϊσταμένων με θητεία)).
Η υπεύθυνη δήλωση, θα πρέπει να δοθεί στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ ή να σταλεί με FAX στο 2682362151 και 2682362152 (παρακαλούμε να υπάρχει και τηλεφωνική επιβεβαίωση) μέχρι και τη Δευτέρα 29 Αυγούστου και ώρα 10:00.
Κατ' εξαίρεση, στα 4/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία, οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να δοθούν στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος στη συνέχεια θα τις προσκομίσει συγκεντρωτικά στη Δ/νση μέχρι και τη Δευτέρα 29 Αυγούστου και ώρα 10:00.

Σας ενημερώνουμε ότι από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί (ΔΑΣΚΑΛΟΙ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) των σχολικών μονάδων με λειτουργικές υπεραριθμίες να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι (υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί, εκτός των στελεχών (Δ/ντών, Υποδιευθυντών, Προϊσταμένων με θητεία)).

Η υπεύθυνη δήλωση, η οποία σας στέλνεται συνημμένα, θα πρέπει να δοθεί στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ ή να σταλεί με FAX στο 2682362151 και 2682362152 (παρακαλούμε να υπάρχει και τηλεφωνική επιβεβαίωση) μέχρι και τη Δευτέρα 29 Αυγούστου και ώρα 10:00.

Κατ’ εξαίρεση, στα 4/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία, οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να δοθούν στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος στη συνέχεια θα τις προσκομίσει συγκεντρωτικά στη Δ/νση μέχρι και τη Δευτέρα 29 Αυγούστου και ώρα 10::00.

Συνημμένα σας στέλνονται δύο (2) αρχεία:

·         Ένα (1) με τις σχολικές μονάδες που έχουν κριθεί λειτουργικά υπεράριθμες, καθώς και τα λειτουργικά κενά.

·         Ένα (1) με την υπεύθυνη δήλωση.

   

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2016 11:55

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ, καθώς και οι αποσπασμένοι απο άλλα ΠΥΣΠΕ, να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης - δήλωση τοποθέτησης εως και τη Δευτέρα 22-8-2016.

 

 

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2016 13:45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας ανακοινώνονται οι οριστικοί πινάκες μετάθεσης – τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας στη Γενική Αγωγή.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 2016

   

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2016 11:33

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας  ανακοινώνονται οι προσωρινοί πινάκες μετάθεσης – τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας στη Γενική Αγωγή.

Αιτήσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που αφορούν τις μεταθέσεις ή τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, μπορούν να υποβληθούν εντός 5 ημερών, από Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 έως και Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας (τηλ. 2682362119 – Παλατζίδης Παύλος).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 2016 (συνέχεια)

προσωρινοί πινάκες μετάθεσης – τοποθέτησης εκπαιδευτικών της δ.π.ε. Πρέβεζας στη γενική αγωγή

 

ΑΡΘΡΑ - Διορισμοί-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 19 Ιούλιος 2016 13:40

Απο το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μεταθέσεων - τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ11

Πίνακας μεταθέσεων-τοποθετήσεων 2016

   

Σελίδα 1 από 11