Αρχική σελίδα

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2015 12:48

Προσκαλούμε Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας σφραγισμένη προσφορά έως την Τρίτη 10-11-2015 και ώρα 11:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από τα σχολεία μέχρι την Τρίτη 10-11-2015.

Πρόσκληση

 

ΑΡΘΡΑ - Διάφορα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 02 Νοέμβριος 2015 14:43

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περ. Ενότητας Πρέβεζας, για το Σχ.Έτος 2015-2016

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Δευτέρα, 02 Νοέμβριος 2015 09:05

Προκηρύσσουμε την πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων στα αναφερόμενα στο συνημμένο πίνακα, Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, με θητεία έως 31-07-2017, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις διατάξεις τις προκύρηξης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας τους στη Δ.Π.Ε. Πρέβεζας, από 02-11-2015 μέχρι και 06-11-2015
Για την πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων που οι οργανικά ανήκοντες δεν υπηρετούν στα σχολεία τους και προαναφέρθηκαν, καλούνται οι υπηρετούντες κατά το τρέχον διδ. έτος εκπαιδευτικοί, εφόσον επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ανάλογη διαδικασία επιλογής για το διδ. έτος 2015-2016, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα ανάλογα δικαιολογητικά εντός της ίδιας προθεσμίας.

Προκύρηξη

 

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Παρασκευή, 23 Οκτώβριος 2015 09:01

Προκηρύσσουμε την πλήρωση των θέσεων των Υποδιευθυντών στο 2ο 12/θ Δ.Σχ Πρέβεζας και 8/θ Δ.Σχ. Λούρου, με θητεία έως 31-07-2017, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις διατάξεις της προκύρηξης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στους Διευθυντές των παραπάνω σχολείων, από 23-10-2015 μέχρι την 27-10-2015.

Προκύρηξη

   

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 21 Οκτώβριος 2015 10:04

Ο Διευθυντής του 7/Θ 1ου Ολοήμερου Δ.Σ. Καναλλακίου ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση των διδακτικών επισκέψεων του σχολείου μας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων του Α΄ τριμήνου του συλλόγου διδασκόντων.

Με την προσφορά, θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν με mail ή Φάξ μέχρι και την Δευτέρα 26/10/2015 και ώρα 13:00 στο γραφείο της Δ/νσης του 7/Θ 1ου Ολοήμερου Δ.Σ. Καναλλακίου.

Πρόσκληση

Ο  Διευθυντής  του 7/Θ 1ου Ολοήμερου Δ.Σ. Καναλλακίου ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση των διδακτικών επισκέψεων του σχολείου μας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων του Α΄ τριμήνου του συλλόγου διδασκόντων.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Παρασκευή, 02 Οκτώβριος 2015 11:27

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΑΔΑ: ΩΗ2Μ465ΦΘ3-ΡΚΧ

   

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 17 Σεπτέμβριος 2015 08:39

Από το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας αναρτούμε πίνακες με τις τοποθετήσεις - αποσπάσεις δασκάλων και νηπιαγωγών για το διδακτικό έτος 2015 - 2016

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τρίτη, 08 Σεπτέμβριος 2015 12:57

Από το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας ανακοινώνονται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν τη δήλωση τοποθέτησης με τις προτιμήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 9-9-2015 και ώρα 3:00 μ.μ.

Το έντυπο μπορεί να σταλεί και με FAX στο 2682362151 και 682362152 (παρακαλούμε να υπάρχει και τηλεφωνική επιβεβαίωση).

   

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 03 Σεπτέμβριος 2015 14:15

Σας ενημερώνουμε ότι από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας καλούνται οι εκπαιδευτικοί (ΔΑΣΚΑΛΟΙ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ), που ήρθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 3:00μ.μ. δήλωση προτίμησης, στην οποία να αναγράφουν μέχρι και είκοσι (20) σχολικές μονάδες που επιθυμούν να τοποθετηθούν.
Επίσης, αν επιθυμούν, εκτός από τα λειτουργικά κενά που έχουν ανακοινωθεί, μπορούν να συμπλη¬ρώσουν και σχολικές μονάδες, στις οποίες εκτιμούν ότι θα προκύψουν λειτουργικά κενά κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων.
Σε περίπτωση που για το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας δηλώσουν εντοπιότητα, εργασία συζύγου, εντοπιότητα γονέων με προβλήματα υγείας και περιγραφή ειδικής κατηγορίας, όπως αυτά διευκρινίζονται στην αριθμ. 102024/Ε2/26-06-2015 (ΑΔΑ: 7Υ56465ΦΘ3-Ν95) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., να υποβάλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Τα ανωτέρω μπορούν να δοθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ ή να σταλούν με FAX στο 2682362151 και 2682362152 (παρακαλούμε να υπάρχει και τηλεφωνική επιβεβαίωση) ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) μέχρι και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00.

Έντυπο δήλωσης τοποθέτησης αποσπασμένων

 

ΠΑΓΙΑ - Σχολικές Μονάδες

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Πέμπτη, 03 Σεπτέμβριος 2015 11:44

Σας ενημερώνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας των ενδιαφερόμενων Δασκάλων - Νηπιαγωγών είναι η Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 3:00 μ.μ.

Το έντυπο της αίτησης, συμπληρωμένο, μπορεί να σταλεί και με FAX στο 2682362151 και 2682362152 (παρακαλούμε να υπάρχει και τηλεφωνική επιβεβαίωση).

   

Σελίδα 1 από 8