ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό(Β' φάση) σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1694/τ.Γ΄/28-7-2021)

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση εδώ.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΔιαχείρισηςΠροσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Ο.Π.ΣΥ.Δ.)
(https://opsyd.sch.gr),

από τη Παρασκευή 30 Ιουλίου έως και την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021.