ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 
 
          
   

 

Εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  ΑΕΙ
ΤΕΙ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών b-epipedo
Κοινωνία της Πληροφορίας
Εθνικό Δίκτυο 'Eρευνας και Τεχνολογίας
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Ε.Π.)
Γενική Γραμματεία 'Eρευνας και Τεχνολογίας
Εθνικό 'Ιδρυμα Ερευνών
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
NOESIS Επιστημονικό Κέντρο & Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης

Αττικής
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Βορείου Αιγαίου
Δυτικής Ελλάδας
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αθήνας
Ηπείρου
Δυτικής Μακεδονίας
Ανατ. Μακεδ. Θράκης
Πελοποννήσου
Θεσσαλονίκης
Χαλκίδας
Κεντρικής Μακεδονίας
Δυτ. Ελλάδας
Λαμίας
Θεσσαλίας