ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2017-18
 Διευθυντής Π.Ε.: Γεώργιος Σαράφογλου
τηλ.: 2682362120  fax: 2682362151
ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ


ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
  
Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρέβεζας Δημοτικής Εκπαίδευσης  Μπούσιος Κων/νος 2682362135
Σχολική Σύμβουλος 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρέβεζας Δημοτικής Εκπαίδευσης  Καστάνη Κων/να 2682362181
Σχολική Σύμβουλος 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρέβεζας Δημοτικής Εκπαίδευσης  Πασσά Σοφία 2682362133
Σχολική Σύμβουλος 45ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής  Σαΐτη Σοφία 2682362147
  Γραμματειακή Υποστήριξη Σχολικών Συμβούλων, Εκδρομές, έντυπο υλικό στα Σχολεία Κίτσου Χριστίνα ΠΕ11 2682362122
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Υπεύθυνος   Δέσποινα Μαυρίδου ΠΕ60 2682362121

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Προϊστάμενος

Γραμματέας ΠΥΣΠΕ, Ιδιωτικά Σχολεία, Ηλεκτρονική αλληλογραφία, ΠΣΕΑ, Γνησιότητα απολυτηρίων -αποδεικτικών Δημ. Σχ. πολιτών,Διαύγεια.

Παλατζίδης Παύλος ΠΕ70 2682362119
  Αναπληρωτές Τακτικού όλων των προγραμμάτων (Τήρηση αρχείου και  ΠΜ αναπληρωτών),Αρχειοθέτηση εγγράφων ΕΣΠΑ,My School, Έλεγχος γνησιότητας Πιστοπ/κών ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μπολοβίνου Ελένη ΠΕ60 2682362118

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Προϊσταμένη Μεταθέσεις,e-data,Μετατάξεις, αποσπάσεις, Λύση υπαλληλικής Σχέσης, Συνταξιοδοτήσεις ΔΑΥΚ, Υπηρεσιακές Μεταβολές εκπ/κων (Μ.Κ.& Βαθμοί),Προϋπηρεσίες, ΠΥΜ ,Υπηρεσιακές Βεβαιώσεις,  Φύλλα μητρώου εκπ/κων, Αποφάσεις Δ/ντη, Προκηρύξεις Μητρώο ανθρώπινου δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Αμούτσα Αναστασία ΠΕ01 2682362129
  Κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού & Κατανομή πιστώσεων, Μηνιαία Εκτέλεση προϋπολογισμού, Οδοιπορικά εκπ/κών, Εντολές μετακίνησης, Υπερωρίες διοικητικών, Διαύγεια, Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, Γνησιότητα τίτλων σπουδών, έλεγχος 5% γνησιότητας κατατιθέμενων Πιστοποιητικών, Kαταχώριση δειγμ. Ελέγχου 5%δικαιολογητικών , Αναπλ.Γραμ.ΠΥΣΠΕ. Ζαχαρή Γεωργία ΠΕ01 2682362128
  Πρωτόκολλο, Άδειες ,Συγκέντρωση Στοιχείων & Πρακτικά απεργιών, Εκπαιδευτικά Προγράμματα εξωτερικού,Στατιστικά λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Σαούγκου Αθηνά ΠΕ01 2682362127
  Μισθοδοσία μονίμων &αναπληρωτών, Δάνεια, Φύλλα Διακοπής μισθοδοσίας, Βεβαιώσεις μισθοδοσίας, Δαπάνες: (Ξενόγλωσσων βιβλίων, Σχολικών αγώνων, υπερωρίες εκπαιδευτικών, κ.α.), Ιστοσελίδα. Μπότσιος Περικλής ΠΕ01 2682362150
       
 

Αρχειοθέτηση εγγράφων, Έλεγχος γνησιότητας προϋπηρεσιών. Υπηρεσιακές Βεβαιώσεις, ΠΥΜ, Εργάνη αναπληρωτών, My school, ΟΠΣΥΔ

Πληρωμές ενοικίων σχολικών κτηρίων, Δικαιολογητικά Σχολικών αγώνων,Εργαζόμενοι κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ.
Παπαδημητρίου Ιωάννης ΠΕ01 2682362197
  Γραμματειακή Υποστήριξη Σχολικών Συμβούλων, Εκδρομές, έντυπο υλικό στα Σχολεία, ΔΙΑΥΓΕΙΑ Κίτσου Χριστίνα ΠΕ11 2682362122
   
 
  Αλληλογραφία Δ/νσης, Αρχειοθέτηση εγγράφων σε ΠΜ μονίμων, Προμήθεια υλικών, Έλεγχος δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, ΟΠΣΥΔ(Αποσπάσεις και Αναπληρωτές) My school. Σίσκας Γρηγόριος ΠΕ01 2682362197
  Γραμματειακή υποστήριξη τμ. διοικητικών θεμάτων, Ανακοινώσεις τοποθετήσεων, Μητρώο ανθρώπινου δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Κίτσου Χριστίνα ΠΕ05  2682362128
     

 

Real time web analytics, Heat map tracking