ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Α.Μ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

584983

ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ

27/03/2023

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:00

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ: Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Περδικάρη 1- 2ος όροφος- Πρέβεζα

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.