ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διευκρινήσεις επί των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών

 

  Μετά από την υποβολή σχετικών ερωτημάτων σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης απόσπασης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

1    Όσον αφορά την δυνατότητα απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σε δομές Ε.Α.Ε. και ΚΕΔΑΣΥ, όπως αναφέρεται στην σελ. 5 της με αρ. 34740/Ε2/27-3-2023 εγκυκλίου, όσοι διορίστηκαν πριν την 1-9-2021 μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης, ενώ όσοι διορίστηκαν μετά την 1-9-2021 μόνο αν εντάσσονται στις κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις απόσπασης του άρθρου 42 του ν.4722/20

Αν είναι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να έχουν επιπλέον υπηρετήσει πέντε (5) έτη από τον διορισμό τους σε μονάδες Ε.Α.Ε., προκειμένου να αιτηθούν απόσπαση στην Γενική Εκπαίδευση.

2.       Όσον αφορά την δυνατότητα απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αναφέρεται στην σελ. 8 της με αρ. 34737/Ε2/27-3-2023 εγκυκλίου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο όσοι, μέχρι 31-8-2023 θα έχουν συμπληρώσει δύο (2) σχολικά έτη σε σχολική μονάδα περιοχής διορισμού τους (άρθρο 42 ν.4722/20) και αν είναι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης να έχουν επιπλέον υπηρετήσει πέντε (5) χρόνια σε μονάδες Ε.Α.Ε.