ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Για τον  κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό  πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΔΠΕ Πρέβεζας, πατήστε ΕΔΩ