ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ενημερώνουμε τους/τις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες κλήθηκαν με την αρ. 2153/26-05-2023 πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/ βελτίωση θέσης, τα παρακάτω:

το online Σύστημα διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) δεν θα είναι διαθέσιμο για υποβολή αιτήσεων ύστερα από την δημοσίευση του ΠΔ 56 με την προκήρυξη των εθνικών εκλογών, καθώς οι αιτήσεις αποτελούν προπαρασκευαστικές ενέργειες υπηρεσιακών μεταβολών.

Το ΥΠΑΙΘ κατέθεσε νέο αίτημα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας για κατ' εξαίρεση διενέργειας υπηρεσιακών μεταβολών

Με νεότερη ανακοίνωση μας θα ενημερωθείτε για τη συνέχιση της διαδικασίας.