ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2022-2023

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Περδικάρη 1 (2ος όροφος) - 481 00 Πρέβεζα

e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ηλίας Ε. Μιχάλης

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

26823 62 120

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ.Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Γεωργία Ζαχαρή

  Προϊσταμένη Τμήματος

Πρωτόκολλο,  Αλληλογραφία,  Ηλεκτρονική Αλληλογραφία,  Ιδιωτικά Σχολεία,  Τίτλοι Σπουδών, Ισοτιμία Τίτλων Σπουδών,  Ψηφιακές Υπογραφές,  Σχολικές Περιφέρειες,  Εκδρομές, Αρχείο Διεύθυνσης,  Αρχεία Καταργηθέντων Σχολείων,  Διδακτικά Βιβλία, Παρακολούθηση της προς Δημοσίευση Ύλης, Πειθαρχικές Διαδικασίες, Διαύγεια, Στατιστικά.

26823 62 148

Άγγελος Βέκιος

Πρωτόκολλο,  Αλληλογραφία,  Εκδρομές,  Μεταφορές Μαθητών

26823 62 197

 ΤΜΗΜΑ Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 Περικλής Μπότσιος

Προϊστάμενος Τμήματος

Μισθοδοσία Μονίμων και Αναπληρωτών,  Καταχωριστής στις Πλατφόρμες ΕΣΠΑ - ΠΔΕ,  Υποβολή ΑΠΔ,  Πίνακας 3, Χρηματικά εντάλματα (πλην Οδοιπορικών),  Χορήγηση ΜΚ Μονίμων,  Προϋπολογισμός,  Έλεγχος Παρουσιολογίων Αναπληρωτών, Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα Εγγράφων του τμήματος Β΄

26823 62 150

Ισιδώρα Φωτεινάκη

Μισθοδοσία Μονίμων και Αναπληρωτών,  Αναπληρώτρια καταχωρήτρια Πλατφόρμας ΕΣΠΑ-ΠΔΕ,  Χρηματικά Εντάλματα  (πλην οδοιπορικών),  Έλεγχος Παρουσιολογίων Αναπληρωτών,  Έλεγχος Υπεύθυνων Δηλώσεων Οικογενειακής Παροχής, Χορήγηση οικογενειακής παροχής

26823 62 136

Κωνσταντίνος Κατωγιάννης

Καταχώρηση και Ενημέρωση Στοιχείων Αναπληρωτών στις Πλατφόρμες ΕΡΓΑΝΗ,  Χορήγηση Μ.Κ. Αναπληρωτών,  Μισθώματα, Έκδοση Α.Δ.Κ.Υ. Αναπληρωτών,  Αποφάσεις Ορισμού Καταχωριστή,  Καταγραφή Ελλείψεων Υλικού

26823 62 121

 Παναγιώτης Δενδρινός

Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων,  Διαχείριση Συστήματος Πληρωμών- Δαπανών,  Έκδοση Αποφάσεων Δεσμεύσεων-Ανακλήσεων από ΑΛΕ,  Εντάλματα Πληρωμής Οδοιπορικών,  Ανάρτηση Εγγράφων στη Διαύγεια

26823 62 149

 ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αναστασία Αμούτσα

Προϊσταμένη Τμήματος

Προκηρύξεις και Διοικητική Υποστήριξη Διαδικασιών Επιλογής Στελεχών, Μεταθέσεις - Βελτιώσεις (e-data), Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ (μοριοδότηση), Μετατάξεις Εκπαιδευτικών και Διοικητικών (Ε.Σ.Κ.), Αναγνώριση Προϋπηρεσιών Μονίμων και Αναπληρωτών, Παραιτήσεις-Συνταξιοδοτήσεις Εκπαιδευτικών και Διοικητικών - ΔΑΥΚ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ - Ψηφιακό Οργανόγραμμα, Διοικητική Υποστήριξη Αξιολόγησης υπαλλήλων της ΔΠΕ, Έκδοση ΠΥΜ και Υπηρεσιακών Βεβαιώσεων, Διοικητικές Διαδικασίες για Προγραμματισμό Προσλήψεων Διοικητικού Προσωπικού, Π.Μ. Διοικητικών, Διοικητικές Διαδικασίες για διορισμό & ένταξη νεοδιορίστων  στο εκπαιδευτικό δυναμικό, (κατάρτιση Π.Μ., υπηρεσιακή εξέλιξη), Αποφάσεις Δ/ντή, Υπηρεσιακή Κατάσταση και Εξέλιξη Διοικητικών και Εκπαιδευτικών, Εισήγηση Θεμάτων προς ΠΥΣΠΕ,  Παρουσιολόγιο εργαζομένων στη ΔΠΕ.

26823 62 129

Γραμματέας ΠΥΣΠΕ

Γραμματέας ΠΥΣΠΕ, Αποφάσεις, Ανακοινώσεις(για άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, Συνάφεια Μεταπτυχιακών) Αναρτήσεις τμ.Γ΄ σε “Διαύγεια”.

26823 62 138

Αθηνά Σαούγκου

Άδειες Μονίμων, Αναπληρωτών, Διοικητικών & Καταχώριση τους σε e-data. Έλεγχος Αδειών Αναπληρωτών σε invoices, Έλεγχος Γνησιότητας Τίτλων Σπουδών και Επιμόρφωσης Μονίμων, Γνησιότητα 5% Υποβληθέντων Δικαιολογητικών και Καταχώρηση στο ΣΕΕΔΔ, Έλεγχος και Καταχώριση στοιχείων στο Π.Μ. νεοδιορίστων, έλεγχος σε  Βεβαιώσεις ΚΕΠΑ, Στοιχεία και Πρακτικό  Απεργιών-Στάσεων Εργασίας, Έλεγχος Βεβαιώσεων ΤΠΕ Α΄ και Β΄ επιπέδου 

26823 62 127

Χριστίνα Ευαγγελάκου

Έκδοση ΠΥΜ και Βεβαιώσεων,  Ενημέρωση στοιχείων σε ΑΠΟΓΡΑΦΗ,  Ανακοινώσεις τοποθετήσεων, διαθέσεων, αποσπάσεων μονίμων & αναπληρωτών εκπ/κών, Καταχώρηση Στοιχείων σε μητρώο e-data, Βελτιώσεις,  Έλεγχος Δικαιολογητικών Μεταθέσεων,   Έλεγχος Π.Μ. Μετατιθεμένων,  Έλεγχος Γνησιότητας Ξενόγλωσσων Τίτλων - Πιστοποιητικών, Εκλογές Αιρετών, αναρτήσεις σε ιστοσελίδα, Έλεγχος Στοιχείων σε ΟΠΣΥΔ.

26823 62 128

Κομιανού Δήμητρα

Κατάρτιση Π.Μ. αναπληρωτών, έλεγχος γνησιότητας προϋπηρεσιών & πτυχίων αναπληρωτών, καταχώριση εγγράφων στα Π.Μ. μονίμων εκπαιδευτικών, ΑΠΟΓΡΑΦΗ, Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Ποινικού Μητρώου αναπληρωτών

 2682362122

Ζιάνη Παναγιώτα

Καταχώριση εγγράφων σε Π.Μ. μονίμων & αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 

 ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σίσκας Γρηγόρης

Προϊστάμενος  Τμήματος

 Υπεύθυνος Ελέγχου και Καταχωριστής στο My school, Έλεγχος Δικαιολογητικών Αναπληρωτών & Καταχώρηση στο ΟΠΣΥΔ, Αποσπάσεις εκτός ΠΥΣΠΕ και σε Φορείς, Αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα , Εγκρίσεις Μεταφορών εκτός Χωροταξικής

 2682362197

 ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 Πνευματικός Δημήτριος

Πατσιούρα Αθανασία

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου, Έλεγχος Ωρολογίων Προγραμμάτων Σχολικών Μονάδων, Καταγραφή Κενών - Πλεονασμάτων Σχολικών Μονάδων, Χωροταξική Κατανομή

26823 62 119