ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Eνημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς (που θα υποβάλουν σχετικά αιτήματα) ότι στην περίπτωση που επέλθει αλλαγή μετά την παρούσα επικαιροποίηση του προσωπικού φακέλου έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης, σε κρίσιμα στοιχεία για τη μοριοδότηση των μεταθέσεων (π.χ. συνυπηρέτηση, μόρια τέκνων κλπ.), θα δύνανται τότε να αιτούνται αλλαγή του Μητρώου τους.

Εγκύκλιος

Real time web analytics, Heat map tracking