ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αναρτούμε πίνακα με στοιχεία των αιτούντων μετάθεση εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας από περιοχή σε περιοχή για το Σχ. Έτος 2016-2017.

Πίνακας

Real time web analytics, Heat map tracking