ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έπειτα από την εξέταση των ενστάσεων που αφορούν στις αιτήσεις βελτίωσης 2017-2018, κοινοποιούμε τον τελικό πίνακα των μορίων όλων των ειδικοτήτων.

Real time web analytics, Heat map tracking