ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Για να δείτε την αριθμ. 18/02-08-2021 ανακοίνωση του ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον Ονομαστικό Πίνακα Χαρακτηρισμού Λειτουργικά Υπεραρίθμων Νηπιαγωγών Γενικής, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον Ονομαστικό Πίνακα Χαρακτηρισμού Λειτουργικά Υπεραρίθμων Δασκάλων Γενικής, όπως έχει διορθωθεί, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη Δήλωση προτίμησης Λειτουργικά Υπεραρίθμων για τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Π.Ε Πρέβεζας, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον Επικαιροποιημένο Πίνακα Λειτουργικών κενών 2021-2022, πατήστε εδώ.