ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης για νηπιαγωγούς που προγραμματίζουμε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Δράση ΚΑ2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Στρατηγική Σύμπραξη για τη Σχολική Εκπαίδευση: «Αναπτύσσοντας τις Ικανότητες των Εκπαιδευτικών για το Μέλλον» 2015-1-NO01-KA201-013283, το οποίο υλοποιείται κατά τα έτη 2015-2018 σε 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κροατία, Νορβηγία, Πολωνία) και στο οποίο συμμετέχει το 1ο Νηπιαγωγείο Πάργας.

Πρόσκληση και αίτηση συμμετοχής