ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έγινε η ανασυγκρότηση του ΠΥΣΠΕ Ν. Πρέβεζας. Δείτε τη σχετική απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε και Δ.Ε Ηπείρου εδώ.