ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1. Προκήρυξη Διευθυντών ΣΔΕ 3 θέσεις εδώ

2. Προκήρυξη Υποδιευθυντών ΣΔΕ 2 θέσεις εδώ

3. Προκήρυξη Εκπαιδευτικών για την κάλυψη κενών θέσεων στα ΣΔΕ κατά το σχ. έτος 2019-2020 εδώ