ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Για να δείτε την αριθμ. 3329/25-08-2021 πρόσκληση της Δ/νσης Π.Ε. Πρέβεζας, όπως έχει ανακοινοποιηθεί, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη σχετική αίτηση, πατήστε εδώ.