ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Από τη Δ/νση Π.Ε. Πρέβεζας ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά της Β΄ Φάσης (28-9-2021) των αναπληρωτών,-τριών, όπως καταχωρίστηκαν στο ΟΠΣΥΔ.

Για να δείτε τον σχετικό πίνακα, πατήστε εδώ.