ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων στα αναφερόμενα στο συνημμένο πίνακα, Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, με θητεία έως 31-07-2017, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις διατάξεις τις προκύρηξης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας τους στη Δ.Π.Ε. Πρέβεζας, από 02-11-2015 μέχρι και 06-11-2015
Για την πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων που οι οργανικά ανήκοντες δεν υπηρετούν στα σχολεία τους και προαναφέρθηκαν, καλούνται οι υπηρετούντες κατά το τρέχον διδ. έτος εκπαιδευτικοί, εφόσον επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ανάλογη διαδικασία επιλογής για το διδ. έτος 2015-2016, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα ανάλογα δικαιολογητικά εντός της ίδιας προθεσμίας.

Προκύρηξη