ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών - Υπευθύνων για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των 4/θεσιων έως 9/θεσιων Δημοτικών Σχολείων, σχολικού έτους 2015-16.

Πρόσκληση