ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων ανακοινώνεται ο Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της τελικής βαθμολογίας των Υποψήφιων Δ/ντών σχολικών μονάδων (κατά φθίνουσα σειρά).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά αυτού στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 3:00 μ.μ.

Η ένσταση μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή να σταλεί με τηλεομοιοτυπία ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αφού πρώτα ο υποψήφιος ενημερώσει στο τηλέφωνο 2682362119 . 

Πίνακας

Real time web analytics, Heat map tracking