ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων ανακοινώνεται ο Αναμορφωμένος Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας των Υποψήφιων Δ/ντών σχολικών μονάδων (κατά φθίνουσα σειρά), καθώς και ο πίνακας των Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε. Πρέβεζας με θέση Διευθυντή.

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πρέβεζας για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 (από 7:00 π.μ. μέχρι 3:00 μ.μ.).

Τη δήλωση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Real time web analytics, Heat map tracking