ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Για την πραγματοποίηση της εγκεκριμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών των Ε΄και Στ΄τάξεων στη Βουλή των Ελλήνων, ζητούμε κλειστές προσφορές απο ταξιδιωτικά γραφεία μέχρι 12-4-2016 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του 6/θ Δημ. Σχ. Θεσπρωτικού.

Προκήρυξη