ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Για την πραγματοποίηση της εγκεκριμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Στ΄ τάξης του σχολείου μας στη Βουλή των Ελλήνων, ζητούμε κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά γραφεία μέχρι την Παρασκευή 09/12/2016 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στα γραφεία του 1ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου Φιλιππιάδας (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2769/02-12-2011, τ.Β΄).

Προκήρυξη