ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προσκαλούμε γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας (Κερκύρας 20 – 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ) σφραγισμένη προσφορά έως την Πέμπτη  08 – 12 – 2016 και ώρα 11:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από τα σχολεία μέχρι την Πέμπτη  08 – 12 – 2016.

Πρόσκληση