ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Από τη Δ/νση Π.Ε. Πρέβεζας ανακοινώνεται ο πίνακας εκλογέων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία διεξαγωγής στις 8/1/2016 της μυστικής ψηφοφορίας, που αφορά την επιλογή Διευθυντή της Δ/νσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας.

Πίνακας Εκλογέων