ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Από το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας ανακοινώνεται ο τελικός αξιολογικός αναμορφωμένος πίνακας αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων διευθυντών αχολικών μονάδων 

Πίνακας